Andrzej Bursa , Windows / Okna, Translated from Polish by Kevin Christianson and Halina Ablamowicz

  Windows in small towns and villages glow
  Along both sides of the train
  Wheels speed up. Windows fly past
  And I can’t keep up to peek inside.

  And the warmest words may be there
  And the most secret dreams may be there
  What light is this that with a gold ring
  Weds a village night and a Polish verse?

  The woodland hills shaggy as wild boars
  Rustle, crunch with bristly green stubble
  The forest looks on with a small lonely flame
  And over there a window...and there one glows...

  Windows. Night’s golden question marks
  More alike one another than are the stars
  Windows – scenes of various fates
  Each evening performs in you a new drama

  Many many heart-felt matters – too bad
  I can’t peek into all the windows
  But I know – when I get lost in the dark
  All the windows will light up my way.

  Okna (“Windows”)

  Okna wsi i miasteczek świecą
  Po obydwu stronach pociągu
  Koła spieszą. Okna przelatują
  I nie zdążę do nich zaglądnąć

  A tam może słowa najszczersze
  A tam może najskrytsze marzenia
  Któreż światło złotym pierścieniem
  Noc zaślubia wiejską z polskim wierszem?

  Leśne wzgórza kosmate jak dziki
  Szumią, chrzęszczą zieloną szczeciną
  Las samotnym patrzy płomykiem
  I tam okno... i tam się świeci...

  Okna. Nocy złote pytajniki
  Podobniejsze do siebie niż gwiazdy
  Okna – sceny losów rozmaitych
  Nową sztukę gra w was wieczór każdy

  Dużo, dużo spraw serdecznych, szkoda
  Że nie mogę wszystkie okna zaglądnąć
  Ale wiem – gdy po ciemku zabłądzę
  Wszystkie okna oświetlą mi drogę.

Andrzej Bursa (1932-1957)
Trans. from Polish by Kevin Christianson and Halina Ablamowicz
© Kevin Christianson, 2006


AddThis Social Bookmark Button
Random Contributor
Thomas Crofts
Navigation
Newsletters