Andrzej Bursa, Cagliostro / Cagliostro (1955), Translated from Polish by Kevin Christianson and Halina Ablamowicz

      For Bogusław Bałos

  Cagliostro – the bastard son of a Naples’ strumpet –
  Drinks wine and plays cards today with marquises
  Luck rolls about the table like a gold ducat
  Perukes bow before the scoundrel from the vulgar classes

  When many a person trembled for his own neck
  And the guard before the Bastille was doubled
  He showed the Queen within his glass ball
  An ingenious machine for chopping off heads.

  The Queen paled, for under the guillotine blade
  She recognized the features of her own face
  And the next day over the rooftops the Master sailed
  To the rapt amazement of cobblers and stonemasons.

  So when the beheading began in earnest, and anger
  Like an enemy banner swayed the peasants
  They cried: – in one of those old churches oh Master
  Celebrate a Black Mass today – death to the papacy!

  But pursued by the moon Cagliostro
  Clutching tight his huckster’s sack of tricks
  Urged his servant to drive the horses swiftly
  Across the muddy Flemish border to safety.

  Cagliostro (1955)

      Bogusławowi Bałosowi

  Cagliostro – bękart dziewki z Neapolu
  Dziś z markizami w durnia gra przy winie
  Szczęście się toczy jak dukat po stole
  Peruki chylą się przed łotrem z gminu.

  Kiedy niejeden drżał o swoją głowę
  I przed Bastylią podwojono warty
  On w szklanej kuli pokazał królowej
  Zmyślną machinę do ścinania karków.

  Zbladła królowa bo pod gilotyną
  W szkle rozpoznała rysy swojej twarzy
  A mistrz nazajutrz nad dachami płynął
  Pośród zachwytu szewców i mularzy.

  Więc kiedy ścinać zaczęto naprawdę
  I gniew kołysał jak chorągwią ludem
  Wołano: Mistrzu dziś – w kościele dawnym
  Mszę odpraw czarną papiestwu na zgubę!

  Ale Cagliostro swój worek kramarski
  Ściskając mocno ścigany księżycem
  Przynaglał sługę by konie gnał wartko
  Poprzez błotnistą flandryjską granicę.

Andrzej Bursa (1932-1957)
Trans. from Polish by Kevin Christianson and Halina Ablamowicz / © Kevin Christianson, 2006


AddThis Social Bookmark Button
Random Contributor
Arlene Ang, At Random
Navigation
Newsletters